Page name

 MARİFED

MARİFED

MARİFED Hakkında

MARİFEDMarmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (MARİFED) ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma projeleri geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2004 yılında Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 8 işadamı derneği tarafından kurulmuştur.
 
TUSKON kurucu üyesi MARİFED bugün itibariyle bünyesinde 31 dernek ve bu derneklere üye 4500’den fazla işadamına hizmet vermektedir.
 
MARİFED aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunur;
Bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunur. 
Üyelerine küresel rekabete yönelik eğitim, enformasyon, organizasyon ve stratejik destek sağlar. 
Projeler geliştirerek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturur. 
İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapar. 
İşadamlarının tanışma ve kaynaşmalarını sağlama, mesleki konularda bilgi alışverişlerini artırma, üyelerinin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yapar. 
Türkiye'yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler üretebilir, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapar. 
Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapar. Girişimcileri teşvik edip, mesleki eğitimlerini özendirip, sektörel sorunlarına çözümler üretir. 
Doğal kaynakların ve insan kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek etkin bir biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşmasına katkıda bulunur. 
Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur. 
Şirketlerin küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapmak. Bu yönde uluslararası organizasyonlar içinde yer alır, işbirliğinde bulunur. 
Yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlar ve sergiler hakkında üyelerini bilgilendirip, gerektiğinde fuar ve sergi düzenler veya düzenlenenlere katılır. 
Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır. 
MARİFEDMarmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (MARİFED) ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma projeleri geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2004 yılında Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 8 işadamı derneği tarafından kurulmuştur. 

TUSKON kurucu üyesi MARİFED bugün itibariyle bünyesinde 31 dernek ve bu derneklere üye 4500’den fazla işadamına hizmet vermektedir. 

MARİFED aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunur;

 • Bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunur. 

 • Üyelerine küresel rekabete yönelik eğitim, enformasyon, organizasyon ve stratejik destek sağlar. 

 • Projeler geliştirerek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturur. 

 • İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapar. 

 • İşadamlarının tanışma ve kaynaşmalarını sağlama, mesleki konularda bilgi alışverişlerini artırma, üyelerinin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yapar. Türkiye'yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler üretebilir, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapar.

 • Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapar. Girişimcileri teşvik edip, mesleki eğitimlerini özendirip, sektörel sorunlarına çözümler üretir. 

 • Doğal kaynakların ve insan kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek etkin bir biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşmasına katkıda bulunur. 

 • Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur. 

 • Şirketlerin küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapmak. Bu yönde uluslararası organizasyonlar içinde yer alır, işbirliğinde bulunur. 

 • Yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlar ve sergiler hakkında üyelerini bilgilendirip, gerektiğinde fuar ve sergi düzenler veya düzenlenenlere katılır. 

 • Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.